Kontakt og vejledning

Du skal kontakte ETA Danmark, hvis du ønsker at teste din miljøteknologi for at blive optaget på Teknologilisten

Hvis du ønsker at få optaget en miljøteknologi på Miljøstyrelsens Teknologiliste, skal du kontakte ETA-Danmark. ETA-Danmark bidrager med indledende vejledning vedr. proces samt planlægning og gennemførelse af en eventuel test. Vejledningen omfatter bl.a. de forskellige muligheder for test og fremsendelse af dokumentation for at komme på Teknologilisten samt de generelle optagelsesbetingelser.

Vejledende udtalelse

I nogle tilfælde vil etablering af en ny miljøteknologi, med henblik på test, lede til en produktionsudvidelse på det landbrug, hvor teknologien bliver opstillet. Dette kan udløse krav om en miljøgodkendelse. I sådanne tilfælde kan der være behov for at ansøge om en såkaldt vejledende udtalelse, hvor teknologiens forventede miljøeffekt og driftsstabilitet fastlægges som grundlag for kommunens sagsbehandling. Det er teknologiproducentens ansvar at søge om en vejledende udtalelse, og udtalelsen udstedes af Miljøstyrelsen på baggrund af en udtalelse fra Miljøstyrelsens uafhængige eksperter (MELT). 

En vejledende udtalelse kan give teknologiproducenterne mulighed for at opstille og teste en endnu ikke fuldt dokumenteret teknologi på en ejendom, f.eks. i forbindelse med en produktionsudvidelse. På baggrund af en vejledende udtalelse er det muligt, at etablere det antal anlæg, der er nødvendige for gennemførelse af en test. På ETA-Danmarks hjemmeside kan du finde information om, hvilken information og dokumentation der skal til for at få udstedt en vejledende udtalelse.

Den vejledende udtalelse og ansøgningen om miljøgodkendelse af det husdyrbrug hvor testen planlægges, skal indsendes til den kommune, som er godkendelsesmyndighed.