Ansøgning

Du skal fremsende et forslag til ETA Danmark, hvor du fremlægger hvorledes du ønsker at dokumentere din miljøteknologi

Hvis du som teknologiproducent ønsker at gå videre med din ansøgning, skal du fremsende en beskrivelse af teknologien sammen med en oversigt over den forventede miljøeffekt af teknologien. Du skal også angive, hvilken dokumentationsprocedure du ønsker at benytte - dette kan f.eks. være en VERA protokol.

Beskrivelsen skal indeholde:

- Teknologiproducentens og eventuelt testinstituts navn og adresse.

- Teknisk dokumentation om forventet ydelse og effektivitet af teknologien. Den skal mindst indeholde følgende elementer:

  • En generel beskrivelse af teknologien
  • Konstruktionstegninger og produktionstegninger
  • En teknisk beskrivelse
  • Standarder eller tekniske specifikationer, der evt. er anvendt helt eller delvist
  • Resultater af konstruktionsberegninger, kontrolundersøgelser osv.
  • Prøvningsrapporter

- Information om forventet ydelse og effektivitet

- Den forudsatte anvendelse af teknologien

- Centrale miljøfaktorer

- Dokumentationsrapporter som f.eks. resultater af prøvninger og test

Ansøgningen vurderes af ETA-Danmark i samarbejde med MELT.