Tilpassede dokumentationskrav

Det er muligt at blive optaget på Teknologilisten ved anvendelse af såkaldte "tilpassede dokumentationskrav", hvor teknologien fritages for en fuld VERA test.

Ved at ansøge om optagelse på Teknologilisten efter de såkaldte ”tilpassede dokumentationskrav”, er det ikke nødvendigt at gennemføre en fuld test på et niveau svarende til Teknologilisteniveau. Betingelsen for at teknologien kan fritages fra en fuld test, er at der måles på en nærmere defineret måleparameter – forudsat, at der findes veldokumenteret baggrundsmateriale på niveau med VERA-test. Disse omfatter teknologier, hvor miljøeffekten i vid udstrækning kan beskrives som en standard, men hvor der fortsat vil være et behov for at teste i mindre omfang.

Dette er i dag muligt for test af teknologier til udbringning af forsuret gylle. Til det formål har Miljøstyrelsen i samarbejde med MELT udarbejdet et notat som beskriver, hvorledes der kan afviges fra VERA testprotokollen for udbringningsteknologier. I dette tilfælde er der ikke er krav om ammoniakmålinger pga. en velkendt sammenhæng mellem pH sænkning og reduktion af ammoniakfordampning. Læs mere om de tilpassede dokumentationskrav for test af teknologier til udbringning af forsuret gylle.