Muligheder for optagelse på Teknologilisten

Her kan du læse mere om de forskellige muligheder for at blive optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste

Det er muligt at blive optaget på teknologilisten på flere forskellige måder. Det der er den afgørende parameter er at teknologiens miljøeffekt er dokumenteret tilstrækkeligt og testresultaterne er pålidelige. Der vil som regel være afgørende argumenter i valget af, hvilken optagelsesprocedure der er mest hensigtsmæssig at anvende – dette kan bl.a. afhænge af teknologiens kompleksitet og producentens eventuelle ønske om markedsføring i udlandet. Nye teknologier, der ikke har været anvendt tidligere, vil som udgangspunkt kræve test på et landbrug, hvorimod velkendte teknologier evt. kan nøjes med supplerende test eller en rapport, der beskriver den eksisterende dokumentation.

Teknologilisteniveau - fleksibel optagelse på Teknologilisten

Miljøstyrelsens "Teknologilisteniveau" sætter niveauet for den dokumentation, som en miljøteknologi til landbrugsproduktion skal leve op til, for at kunne optages på Miljøstyrelsens Teknologiliste. Udgangspunktet for Teknologilisteniveauet er, at dokumentationen skal være på niveau med en test efter de eksisterende VERA testprotokoller.

Indenfor teknologilisteniveauet er der flere procedurer, som kan benyttes for at tilvejebringe tilstrækkelig dokumentation. Disse procedurer er kort beskrevet under hvert punkt i menuen. Disse drejer sig om:

- Dokumentation efter VERA protokollerne

- Anvendelse af eksisterende dokumentation

- Anvendelse af smidigere test indenfor Teknologilisteniveauet

- Dokumentation gennem en DAN-ETV som gennemføres på Teknologilisteniveau

- Udvikling af branchestandarder