Logbog for opdateringer af Teknologilisten

Dato for ændring

Teknologi

Beskrivelse af ændring
 12. november 2014 alle  Ny webbaseret Teknologiliste offentliggøres. Ingen ændringer for optagelse af teknologier. 
 6. februar 2015 Staldindretning Koncept for hyppig udslusning af gylle optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste.
23. juni 2015 Luftrensning Skov Farm AirClean BIO Flex 2-stage optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste med VERA erklæring. Har hidtil været midlertidigt optaget mhp. fremsendelse af endelig dokumentation.
6. juli 2015 Luftrensning MHJ Agroteknik Scan Airclean tages af Teknologilisten
20. juli 2015 Luftrensning Skov Farm AirClean BIO Flex 3-stage optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste med VERA erklæring. 
27. august 2015 Staldindretning Infarm staldforsuring tages af Teknologilisten
18. februar 2016 Luftrensning Munters MAC 2 optages på Miljøstyrelsens Teknologiliste på teknologilisteniveau
24. august 2016 Staldindretning Rokkedahl Energis varmeveksler optages på Miljøstyrelsens Teknologiliste på teknologilisteniveau
30. august 2017 Staldindretning Berigtigelse af effekten af spalteskrabere fra >25 % til hhv. 26 % og 33 % afhængig af staldsystem
19. december 2017 Luftrensning  Det præciseres at biologisk luftrensning kun kan anvendes ved fuld eller delvis luftrensning af almindelig staldluft.
5. februar 2018 Staldindretning Gyllekøling optages endeligt på Teknologilisten på Teknologilisteniveau
21. februar 2018 Staldindretning Spalteskraberen tages af teknologilisten som følge af ny viden om manglende ammoniakeffekt.
11. april 2018 Staldindretning JH Smellfighter optages på Teknologilisten på teknologilisteniveau
9. august 2018 Staldindretning Lavemissionsstaldgulve til kvæg tages af teknologilisten. Staldsystemet "Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb" har den emissionsfaktor, som fremgår af tabel 1 i bilag 3 til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Da emissionsfaktoren fremgår af bekendtgørelsens bilag, er der i forbindelse med opdatering af emissionsfaktoren i august 2018 ikke fundet behov for at den også står opført på Teknologilisten. For forslag til vejledende vilkår henvises til teknologibladet.