Staldindretning

Teknologi

Forslag til vilkår

Miljøeffekt

Dokumentation

Bemærkninger

Agrifarms staldkoncept Intellifarm til slagtesvin

Vilkårsforslag for Intellifarm

Ammoniak: 67 % tilsluttet Agri Airclean luftrenser med effekt på 91 %. Ved brug af en luftrenser med en anden effekt (E, %) kan denne beregnes som: Samlet effekt = 0,86 × E − 11.

Lugt: 53 % tilsluttet Agri Airclean luftrenser med effekt på 83 %. Ved brug af en luftrenser med en anden effekt (E, %) kan denne beregnes som: Samlet effekt = 0,53 × E + 9.

Forudsætninger fremgår endvidere af MELT indstillingen.

MELT indstilling for Intellifarm

Optaget i 2019 på Teknologilisteniveau

Den tilknyttede luftrenser skal være godkendt og dokumenteret til rensning af punktudsugningsluft.

 

Gyllekøling i stalde med rørudslusning (slagtesvin, søer og smågrise)

Godkendelsesvilkår for gyllekøling med datalogger

Godkendelsesvilkår for gyllekøling med timetæller

Ammoniak: Op til 30 %. Effekten i % beregnes efter formlen: 0,85*x-0,004x2 (x=W/m2)

 

Lugt: Op til 20 %. Effekten i % beregnes efter formlen 0,77*x

MELT indstilling for gyllekøling - rørudslusning

Endeligt optaget i 2018 på Teknologilisteniveau

Gyllekøling i stalde med linespil (slagtesvin, søer og smågrise)

Godkendelsesvilkår for gyllekøling med datalogger

Godkendelsesvilkår for gyllekøling med timetæller

 

Ammoniak: Op til 34 %. Effekten i % beregnes efter formlen: 1,66*x-0,02*x2

(x=W/m2)

Lugt: Ingen lugteffekt

 MELT indstilling for gyllekøling - linespil Endeligt optaget i 2018 på Teknologilisteniveau

JH forsuring NH4+

Infarm NH4+

Svinestalde

Godkendelsesvilkår

64% ammoniakreduktion

Ingen lugtreduktion

MELT indstilling JH forsuring

MELT indstilling for Infarm forsuring NH4+

VERA Erklæring for JH forsuring NH4+

Kan erstatte flydelag på gylletank (husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21 stk. 1)

Optaget på teknologilisten i 2012. Revideret i 2014.

Revideret i 2020 vedr. optagelse af Infarm.

JH Smellfighter

Svinestalde i kombination med JH forsuring NH4+

Vilkårsforslag for JH Smellfighter

51 % lugtreduktion

64 % ammoniakreduktion 

MELT indstilling for JH Smellfighter

Optaget på Teknologilisten i 2018 på Teknologilisteniveau

JH forsuring NH4+

Kvægstalde med ringkanal eller bagskylskanal

Godkendelsesvilkår for JH forsuring NH4+

33 % ammoniakreduktion

Ingen lugtreduktion

MELT indstilling JH forsuring kvæg

Rapport svovlsyreforsuring i kvægstalde 14032022

 

Kan erstatte flydelag på gylletank (husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21 stk. 1)

Optaget endeligt på Teknologilisten i 2022 på Teknologilisteniveau med ændret effekt til 33 %.

Før da midlertidigt optaget efter særlig aftale med Miljøstyrelsen*, hvor effekten var 50 %.

Miljøstyrelsens teknologiblad  - grundlag for midlertidige optagelse

Svovlsyrebehandling af kvæggylle

Daglig udmugning

i minkbure

Godkendelsesvilkår for daglig udmugning i minkbure

27 % ammoniakreduktion i forhold til udmugning én gang ugentligt

Ingen lugtreduktion

MELT indstilling - hyppig udmugning i minkstalde

VERA Erklæring for udmugning i minkstalde dagligt

Optaget på Teknologilisten 2013.

 

 

Udmugning i minkbure

to gange ugentligt

Godkendelsesvilkår for udmugning i minkbure to gange ugentligt

27 % ammoniakreduktion i forhold til udmugning én gang ugentligt

Ingen lugtreduktion

MELT Indstilling - hyppig udmugning i minkstalde

VERA Erklæring for udmugning i minkstalde 2 gange ugentligt

Optaget på Teknologilisten i 2013.

 

 

Ugentlig udslusning af gylle i slagtesvinestalde med fulddrænede gulve

Godkendelsesvilkår for ugentlig udslusning af gylle  

Ingen ammoniakreduktion

20 % lugtreduktion i forhold til tømning hhv. 6 uger efter indsættelse af smågrise samt ved tømning af stalden efter 12 uger

MELT indstilling for hyppig udslusning af gylle i slagtesvinestalde

Optaget på Teknologilisten i 2015.

Gælder for fulddrænede gulve med rørudslusning.

Vejledning om anvendelse af hyppig udslusning af gylle

Gødningsbånd til æglæggende høns som ikke holdes i bur

Se teknologiblad

Der kan opnås en ammoniakreduktion på 30 og 36 % ved henholdsvis to og tre ugentlige
udmugninger sammenlignet med én ugentlig udmugning

Ingen lugtreduktion

Miljøstyrelsens Teknologiblad:

Gødningsbånd og hyppig udmugning - ikke i bur

 

Midlertidigt optaget på Teknologilisten efter særlig aftale med Miljøstyrelsen.*

Gødningsbånd til æglæggende høns i berigede bure

Se teknologiblad

Der kan opnås en ammoniakreduktion på 54 og 66 % ved henholdsvis to og tre ugentlige
udmugninger sammenlignet med én ugentlig udmugning

Ingen lugtreduktion

Miljøstyrelsens Teknologiblad:

Gødningsbånd og hyppig udmugning - i bur

 

Midlertidigt optaget på Teknologilisten efter særlig aftale med Miljøstyrelsen.*

Punktudsugning i slagtesvinestalde med drænet gulv + spalter (33/67) eller med delvist spaltegulv med 25-49 % fast gulv

Godkendelsesvilkår for punktudsugning i slagtesvinestalde

Ammoniakreduktionen afhænger af effekten af den tilsluttede luftrenser. Beregnes efter formlen: Samlet effekt = 0,7 × E − 12

Lugtreduktionen afhænger af effekten af den tilsluttede luftrenser. Beregnes efter formlen: Samlet effekt = 0,39 × E + 9

MELT indstilling om optagelse på teknologilisten for punktudsugning i slagtesvinestalde

Optaget på Teknologilisten i 2014

Den tilknyttede luftrenser skal være godkendt og dokumenteret til rensning af punktudsugningsluft.

Rokkedahl Energi

Varmeveksler til traditionelle slagtekyllingestalde

Godkendelsesvilkår for Rokkedahl varmeveksler

30 % ammoniakreduktion i forhold til stalde uden varmeveksler

Ingen lugtreduktion

MELT indstilling Rokkedahl

Optaget på Teknologilisten i 2016

*Teknologiproducenten eller branchen har indgået en aftale med Miljøstyrelsen, hvor der er udarbejdet en plan for tilvejebringelse af endelig dokumentation af teknologien eller teknikken. Den angivne effekt, mens teknologien er midlertidigt optaget er derfor ikke endelig, hvilket kan betyde at effekten efter endelig verifikation kan blive ændret, som følge af den nye viden.