Staldindretning

Teknologi

Forslag til vilkår

Miljøeffekt

Dokumentation

Bemærkninger

Gyllekøling i stalde med rørudslusning (slagtesvin, søer og smågrise)

Godkendelsesvilkår for gyllekøling med datalogger

Godkendelsesvilkår for gyllekøling med timetæller

Ammoniak: Op til 30 %. Effekten i % beregnes efter formlen: 0,85*x-0,004x2 (x=W/m2)

 

Lugt: Op til 20 %. Effekten i % beregnes efter formlen 0,77*x

MELT indstilling for gyllekøling

Endeligt optaget i 2018 på Teknologilisteniveau

Gyllekøling i stalde med linespil (slagtesvin, søer og smågrise)

Godkendelsesvilkår for gyllekøling med datalogger

Godkendelsesvilkår for gyllekøling med timetæller

 

Ammoniak: Op til 34 %. Effekten i % beregnes efter formlen: 1,66*x-0,02*x2

(x=W/m2)

Lugt: Ingen lugteffekt

 MELT indstilling for gyllekøling Endeligt optaget i 2018 på Teknologilisteniveau

JH forsuring NH4+

Svinestalde

Godkendelsesvilkår for JH forsuring NH4+

64% ammoniakreduktion

Ingen lugtreduktion

MELT indstilling JH forsuring

VERA Erklæring for JH forsuring NH4+

Optaget på teknologilisten i 2012. Revideret i 2014.

Kan erstatte flydelag på gylletank (husdyrgødningsbekendtgørelsens § 20 stk. 1)

JH Smellfighter

Svinestalde i kombination med JH forsuring NH4+

Vilkårsforslag for JH Smellfighter

51 % lugtreduktion

Samme ammoniakreduktion som JH forsuring NH4+ i svinestalde

MELT indstilling for JH Smellfighter

Optaget på Teknologilisten i 2018 på Teknologilisteniveau

JH forsuring NH4+

Kvægstalde med ringkanal

Godkendelsesvilkår for JH forsuring NH4+

50% ammoniakreduktion i forhold til spaltegulv på ringkanal eller medbagskyl

Ingen lugtreduktion

Miljøstyrelsens teknologiblad:

Svovlsyrebehandling af kvæggylle

Midlertidigt optaget på Teknologilisten efter særlig aftale med Miljøstyrelsen.

Kan erstatte flydelag på gylletank (husdyrgødningsbekendtgørelsens § 20 stk. 1)

Daglig udmugning

i minkbure

Godkendelsesvilkår for daglig udmugning i minkbure

27% ammoniakreduktion

Ingen lugtreduktion

MELT indstilling - hyppig udmugning i minkstalde

VERA Erklæring for udmugning i minkstalde dagligt

Optaget på Teknologilisten 2013.

Effektangivelse af hyppig udmugning

 

Udmugning i minkbure

to gange ugentligt

Godkendelsesvilkår for udmugning i minkbure to gange ugentligt

27% ammoniakreduktion

Ingen lugtreduktion

MELT Indstilling - hyppig udmugning i minkstalde

VERA Erklæring for udmugning i minkstalde 2 gange ugentligt

Optaget på Teknologilisten i 2013.

Effektangivelse af hyppig udmugning  

 

Ugentlig udslusning af gylle i slagtesvinestalde med fulddrænede gulve

Godkendelsesvilkår for ugentlig udslusning af gylle  

Ingen ammoniakreduktion

20% lugtreduktion

MELT indstilling for hyppig udslusning af gylle i slagtesvinestalde

Optaget på Teknologilisten i 2015.

Gælder for fulddrænede gulve med rørudslusning.

Vejledning om vilkårsfastsættelse ved anvendelse af virkemidlet.

Gødningsbånd til æglæggende høns som ikke holdes i bur

Se teknologiblad

Der kan opnås en ammoniakreduktion på 30 og 36 % ved henholdsvis to og tre ugentlige
udmugninger sammenlignet med én ugentlig udmugning

Ingen lugtreduktion

Miljøstyrelsens Teknologiblad:

Gødningsbånd og hyppig udmugning

 

Midlertidigt optaget på Teknologilisten efter særlig aftale med Miljøstyrelsen.

Gødningsbånd til æglæggende høns i berigede bure

Se teknologiblad

Der kan opnås en ammoniakreduktion på 54 og 66 % ved henholdsvis to og tre ugentlige
udmugninger sammenlignet med én ugentlig udmugning

Ingen lugtreduktion

Miljøstyrelsens Teknologiblad:

Gødningsbånd og hyppig udmugning

 

Midlertidigt optaget på Teknologilisten efter særlig aftale med Miljøstyrelsen.

Punktudsugning i slagtesvinestalde

Godkendelsesvilkår for punktudsugning i slagtesvinestalde

Ammoniakreduktionen afhænger af effekten af den tilsluttede luftrenser. Beregnes efter formlen: Samlet effekt = 0,7 × E − 12

Lugtreduktionen afhænger af effekten af den tilsluttede luftrenser. Beregnes efter formlen: Samlet effekt = 0,39 × E + 9

MELT instilling om optagelse på teknologilisten for punktudsugning i slagtesvinestalde

Optaget på Teknologilisten i 2014

Rokkedahl Energi

Varmeveksler til traditionelle slagtekyllingestalde

Under udarbejdelse

30 % ammoniakreduktion

Ingen lugtreduktion

MELT indstilling Rokkedahl

Optaget på Teknologilisten i 2016