Ørum - bemærkninger

Kan erstatte nedfældning på fodergræsmarker

(Godkendt, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 30, stk. 4)

Kan slangeudlægges på fodergræs for alle gylletyper og afgasset flydende husdyrgødning ved forsuring med ren svovlsyre. pH værdien skal være ≤ 6,0 på udbringningstidspunktet.

Kan udbringes op til 3 måneder efter forsuringsdatoen, når den gennemførte forsuring har opnået pH 5,5.

Der må ikke tilføres frisk gylle fra forsuring indtil udbringning.

Kan erstatte nedfældning på sort jord

(Godkendt, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 30, stk. 4)

Kan slangeudlægges på fodergræs for alle gylletyper og afgasset flydende husdyrgødning ved forsuring med ren svovlsyre. pH værdien skal være ≤ 6,0 på udbringningstidspunktet.

Kan udbringes op til 3 måneder efter forsuringsdatoen, når den gennemførte forsuring har opnået pH 5,5.

Der må ikke tilføres frisk gylle fra forsuring indtil udbringning.

Det er et krav, at der supplerende i samme planår i perioden fra 1. februar til høst på vintersæd eller vinterraps anvendes en af teknologierne i kategorien "Udbringning af forsuret husdyrgødning", på et areal der er mindst 20 % af "sortjordsarealet" såfremt der udbringes cirka samme mængde. Afviger den udbragte mængde markant skal andelen justeres tilsvarende.