Kyndetoft - bemærkninger

Kan erstatte nedfældning på fodergræsmarker

(Godkendt, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 30, stk. 4)

Kan slangeudlægges på fodergræs.

Forsuring med ren svovlsyre: Forsuring til pH ≤ 6,0 og øvrige gylletyper og afgasset flydende husdyrgødning ved forsuring til pH ≤ 6,0.

Forsuring med tilsat kvælstof: Forsuring til pH ≤ 5,6 og øvrige gylletyper og afgasset flydende husdyrgødning ved forsuring til pH ≤ 5,6.

Kan erstatte nedfældning på sort jord

(Godkendt, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 30, stk. 4)

Kan slangeudlægges på arealer uden etablerede afgrøder til høst (sort jord).

Forsuring med ren svovlsyre: Forsuring til pH ≤ 6,0 for kvæggylle og pH ≤ 6,0 for øvrige gylletyper og afgasset flydende husdyrgødning.

Forsuring med tilsat kvælstof: Forsuring til pH ≤ 6,0 og øvrige gylletyper og afgasset flydende husdyrgødning ved forsuring til pH ≤ 6,0.

Det er et krav, at der supplerende i samme planår i perioden fra 1. februar til høst på vintersæd eller vinterraps anvendes en af teknologierne i kategorien "Udbringning af forsuret husdyrgødning", på et areal der er mindst 20 % af "sortjordsarealet", såfremt der udbringes cirka samme mængde. Afviger den udbragte mængde markant skal andelen justeres tilsvarende.