Harsø - bemærkninger

Kan erstatte nedfældning på fodergræsmarker

(Godkendt, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 30, stk. 4)

Kan slangeudlægges på fodergræs for alle gylletyper og afgasset flydende husdyrgødning ved forsuring med ren svovlsyre. pH værdien skal være ≤ 6,0 på udbringningstidspunktet.

Kan udbringes op til 21 dage efter forsuringsdatoen, når den gennemførte forsuring har opnået pH 5,5.

Der må ikke tilføres frisk gylle fra forsuring indtil udbringning. 

Kan erstatte nedfældning på sort jord

(Godkendt, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 30, stk. 4)

Kan slangeudlægges på arealer uden etablerede afgrøder til høst (sort jord) ved forsuring med ren svovlsyre. pH værdien skal være ≤ 6,0 på udbringningstidspunktet. 

Kan udbringes op til 21 dage efter forsuringsdatoen, når den gennemførte forsuring har opnået pH 5,5.

Der må ikke tilføres frisk gylle fra forsuring indtil udbringning.

Det er et krav, at der supplerende i samme planår i perioden fra 1. februar til høst på vintersæd eller vinterraps anvendes en af teknologierne i kategorien "Udbringning af forsuret husdyrgødning", på et areal der er mindst 20 % af "sortjordsarealet" såfremt der udbringes cirka samme mængde. Afviger den udbragte mængde markant skal andelen justeres tilsvarende.