Gylleudbringning

TeknologiVejledning om drift og kontrolMiljøeffektDokumentationBemærkninger

Nedfældning af gylle i græs*

Alle gylletyper

Vejledning om drift og kontrol ved nedfældning i græs

>25% ammoniakreduktion i forhold til slangeudlægning

25% lugtreduktion i forhold til slangeudlægning

Rapport om vurdering af effekt af nedfældning i græs

Indstilling om nedfældning af gylle

Revideret i 2014

 

Nedfældning af gylle på sort jord**

Alle gylletyper

Vejledning om drift og kontrol ved nedfældning på sort jord

>85% ammoniakreduktion i forhold til slangeudlægning

>80% lugtreduktion i forhold til slangeudlægning

Rapport om vurdering af effekt af nedfældning i jord

Indstilling om nedfældning af gylle

Revideret i 2014

 

Biocover SyreN markforsuring

Kvæggylle - se bemærkninger

Vejledning om drift og kontrol af SyreN

49% ammoniakreduktion i forhold til slangeudlægning af uforsyret gylle på græs*

Ingen lugtreduktion

VERA Erklæring for Biocover

Indstilling for SyreN kvæggylle

Optaget i 2010

Kan erstatte nedfældning på fodergræsmarker* og sort jord** (Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 30 stk. 4) Bemærk krav om udbringning på større areal, for at opnå tilsvarende effekt som nedfældning på sort jord. Se endvidere husdyrvejledningen.

Biocover SyreN markforsuring

Svin - se bemærkninger

Vejledning om drift og kontrol af SyreN

40% ammoniakreduktion i forhold til slangeudlægning af uforsuret gylle på græs

Ingen lugtreduktion

Indstilling for SyreN, svinegylle

Optaget i 2010

Kan erstatte nedfældning på fodergræsmarker* og sort jord** (Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 30 stk. 4) Bemærk krav om udbringning på større areal, for at opnå tilsvarende effekt som nedfældning på sort jord. Se endvidere husdyrvejledningen.

Infarm staldforsuring

Kvæg og svin

Vejledning om drift og kontrol af Infarm udbringningsteknologi

60% ammoniakreduktion i forhold til slangeudlægning af uforsyret gylle på græs.

Effekt opnået ved forsuring i stalden til pH 5,5

Ingen lugtreduktion

Indstilling for Infarm udbringning

Optaget i 2011

Kan erstatte flydelag på gylletank (husdyrgødningsbekendtgørelsen § 22, stk. 1)

Kan erstatte nedfældning på fodergræsmarker* og sort jord** (Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 30 stk. 4) Bemærk krav om udbringning på større areal, for at opnå tilsvarende effekt som nedfældning på sort jord. Se endvidere husdyrvejledningen.

Harsø tankforsuring

Alle gylletyper - se bemærkninger

Vejledning om drift og kontrol af Harsø Tankforsuring

Tankforsuringsattest

>25% ammoniakreduktion i forhold til slangeudlægning af ikke forsuret gylle på græs

Ingen lugtreduktion

Indstilling for Harsø forsuring

Optaget i 2012

Kan erstatte flydelag på gylletank (husdyrgødningsbekendtgørelsen § 22, stk. 1)

Kan erstatte nedfældning på fodergræsmarker* og sort jord** (Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 30 stk. 4) Bemærk krav om udbringning på større areal, for at opnå tilsvarende effekt som nedfældning på sort jord. Se endvidere husdyrvejledningen.

Ørum tankforsuring

Alle gylletyper - se bemærkninger

 

Vejledning om drift og kontrol af Ørum Tankforsuring

Tankforsuringsattest

>25% ammoniakreduktion i forhold til slangeudlægning af ikke forsuret gylle på græs

Ingen lugtreduktion

Indstilling for Ørum forsuring

Optaget i 2012

Kan erstatte flydelag på gylletank (husdyrgødningsbekendtgørelsen § 22, stk. 1)

Kan erstatte nedfældning på fodergræsmarker* og sort jord** (Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 30 stk. 4) Bemærk krav om udbringning på større areal, for at opnå tilsvarende effekt som nedfældning på sort jord. Se endvidere husdyrvejledningen.

 

Kyndestoft Maskinfabrik markforsuring

Alle gylletyper- se bemærkninger 

Vejledning om drift og kontrol af Kyndestoft Maskinfabrik markforsuring

Forsuringsattest for Kyndestoft markforsurging

 

>25% ammoniakreduktion i forhold til slangeudlægning af ikke forsuret gylle på græs

Ingen lugtreduktion

Indstilling for Kyndestoft Acid System

Optaget i 2013

Kan erstatte nedfældning på fodergræsmarker* og sort jord** (Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 30 stk. 4) Bemærk krav om udbringning på større areal, for at opnå tilsvarende effekt som nedfældning på sort jord. Se endvidere husdyrvejledningen.

* I følge husdyrgødningsbekendtgørelsen er der krav om nedfældning på fodergræsmarker og arealer med frøgræs, for hvilke der ikke er indgået kontrakt med et frøavlsfirma om levering af frø i den kommende sæson

** I følge husdyrgødningsbekendtgørelsen er der krav om nedfældning på arealer uden etablerede afgrøder til høst samt arealer, hvor der senest den 20. august etableres grøngødning med gul sennep, olieræddike eller gul sennep og olieræddike forud for sukkerroer, hvor der er indgået kontrakt med en sukkerfabrik om afsætning af sukkerroerne.