Gylleudbringning

TeknologiVejledning om drift og kontrolMiljøeffektDokumentationBemærkninger

Nedfældning af gylle i græs

Alle gylletyper

Vejledning om drift og kontrol ved nedfældning i græs

>25% ammoniakreduktion i forhold til slangeudlægning

25% lugtreduktion i forhold til slangeudlægning

Rapport om vurdering af effekt af nedfældning

Indstilling om nedfældning af gylle

 

Revideret i 2014

Nedfældning af gylle på sort jord

Alle gylletyper

Vejlednng om drift og kontrol ved nedfældning på sort jord

>85% ammoniakreduktion i forhold til slangeudlægning

>80% lugtreduktion i forhold til slangeudlægning

Rapport om vurdering af effekt af nedfældning

Indstilling om nedfældning af gylle

 

Revideret i 2014

Biocover SyreN markforsuring

Kvæggylle - se bemærkninger for øvrige

Vejledning om drift og kontrol af SyreN

49% ammoniakreduktion i forhold til slangeudlægning af uforsyret gylle

Ingen lugtreduktion

VERA Erklæring for Biocover

Indstilling for SyreN kvæggylle

Optaget i 2010

Kan erstatte nedfældning på fodergræsmarker og sort jord (Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 28 stk. 4)

Biocover SyreN markforsuring

Svin - se bemærkninger for øvrige

Vejledning om drift og kontrol af SyreN

40% ammoniakreduktion i forhold til slangeudlægning af uforsyret gylle

Ingen lugtreduktion

Indstilling for SyreN, svinegylle

Optaget i 2010

Kan erstatte nedfældning på fodergræsmarker og sort jord (Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 28 stk. 4)

 

Infarm staldforsuring

Kvæg og svin

Vejledning om drift og kontrol af Infarm udbringningsteknologi

60% ammoniakreduktion i forhold til slangeudlægning af uforsyret gylle.

Effekt opnået ved forsuring i stalden til pH 5,5

Ingen lugtreduktion

Indstilling for Infarm udbringning

Optaget i 2011

Kan erstatte flydelag på gylletank (husdyrgødningsbekendtgørelsen § 20, stk. 1)

Kan erstatte nedfældning på fodergræsmarker og sort jord (Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 28 stk. 4)

Harsø tankforsuring

Alle gylletyper - se bemærkninger

Vejledning om drift og kontrol af Harsø Tankforsuring

Kan erstatte nedfældning

Ingen lugtreduktion

Indstilling for Harsø forsuring

Optaget i 2012

Kan erstatte flydelag på gylletank (husdyrgødningsbekendtgørelsen § 20, stk. 1)

Kan erstatte nedfældning på fodergræsmarker og sort jord (Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 28 stk. 4)

Ørum tankforsuring

Alle gylletyper - se bemærkninger

 

Vejledning om drift og kontrol af Ørum Tankforsuring

Kan erstatte nedfældning

Ingen lugtreduktion

Indstilling for Ørum forsuring

Optaget i 2012

Kan erstatte flydelag på gylletank (husdyrgødningsbekendtgørelsen § 20, stk. 1)

Kan erstatte nedfældning på fodergræsmarker og sort jord (Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 28 stk. 4)

 

Kyndestoft Maskinfabrik markforsuring

Alle gylletyper- se bemærkninger 

Vejledning om drift og kontrol af Kyndestoft Maskinfabrik markforsuring

Kan erstatte nedfældning

Ingen lugtreduktion

Indstilling for Kyndestoft Acid System

Optaget i 2013

Kan erstatte nedfældning på fodergræsmarker og sort jord (Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 28 stk. 4)