Gylleopbevaring

Teknologi

Forslag til vilkår

Miljøeffekt

Dokumentation

Bemærkninger

Fast overdækning af gyllebeholder (telt, betonlåg eller flydedug) eller gyllelaguner med fast overdækning

> Alle gylletyper

Godkendelsesvilkår for fast overdækning

50% af ammoniaktab fra lager i forhold til naturligt flydelag

Ingen lugtreduktion

Rapport om vurdering af effekt af overdækning af husdyrgødning - Fast overdækning

Indstilling om overdækning af gyllelagre - Fast overdækning

Byggeblad for gyllelaguner

Optaget på teknologilisten i 2006.

Revideret i 2014.

Opdateret i 2021 vedr. gyllelaguner

Tæt overdækning af gyllebeholder

(letklinker og flydebrikker)

> Alle gylletyper

Godkendelsesvilkår for tæt overdækning

Kan erstatte naturligt flydelag

Rapport om vurdering af effekt af overdækning af husdyrgødning - Tæt overdækning

Indstilling om overdækning af gyllelagre - Tæt overdækning

Optaget på teknologilisten i 2006.

Revideret i 2014.