Miljøstyrelsens Teknologiliste

Teknologilisten er opdelt i fire sektioner - én for hver teknologitype.

For hver teknologi kan du finde oplysninger om teknologiproducenten, hvilken husdyrtype teknologien virker på, teknologiens miljøeffekt på ammoniak og lugt samt øvrige relevante informationer.

Det er også muligt at downloade den dokumentation, som ligger bag optagelsen på Teknologilisten. I bemærkningsfeltet finder du særlige informationer som kun gælder for den konkrete teknologi.

Hver gang der foretages ændringer på Teknologilisten, vil dette blive registreret i en logbog som du kan finde i menuen til venstre. Dette gør det nemmere, at se hvilke ændringer der bliver foretaget på listen.

English version - List of Environmental Technologies