Miljøstyrelsens Teknologiliste

Teknologilisten er opdelt i fire sektioner - én for hver teknologitype.

For hver teknologi kan du finde oplysninger om teknologiproducenten, hvilken husdyrtype teknologien virker på, teknologiens miljøeffekt på ammoniak og lugt samt øvrige relevante informationer.

Det er også muligt at downloade den dokumentation, som ligger bag optagelsen på Teknologilisten. I bemærkningsfeltet finder du særlige informationer som kun gælder for den konkrete teknologi.

Hver gang der foretages ændringer på Teknologilisten, vil dette blive registreret i logbogen. Dette gør det nemmere, at se hvilke ændringer der bliver foretaget på listen.

English version - List of Environmental Technologies  

Har du spørgsmål om optagelse på Teknologilisten

ETA Danmark A/S
Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund

Har du spørgsmål til Teknologilisten generelt

Miljøstyrelsen | Erhverv

Forkortelser

MELT    - Miljøstyrelsens udvalg for miljøeffektiv landbrugsteknologi 

VERA    - Verification of Environmental Technologies for Agricultural Production

DANETV    - Dansk Center for Verifikation af klima- og miljøteknologier

ETV    - Environmental Technology Verification