Miljøstyrelsens Teknologiliste

Miljøstyrelsens Teknologiliste er en liste over miljøteknologier til landbrugsproduktion, som har en dokumenteret miljøeffekt på ammoniakfordampning, lugtforurening eller begge dele.

Teknologilisten er en vejledende liste over miljøteknologi, som har en dokumenteret miljøeffekt og er driftssikker. Listen er udarbejdet for at skabe overblik over tilgængelig miljøteknologi til landbrugsproduktion, som er på markedet. Teknologilisten kan anvendes af kommunerne i behandling af ansøgninger om miljøgodkendelser, og af landmænd og konsulenter, der ansøger om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Muligheder for optagelse

På de følgende sider kan du læse mere om de forskellige muligheder for at blive optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste. 

Læs om ansøgning om optagelse.

Optagelse på Teknologilisten trin for trin

På de følgende sider kan du læse om processen for at blive optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste.  

Læs om optagelse på Teknologilisten trin for trin.

Hent Teknologilisten

I boksen nederst på siden kan du downloade den nyeste udgave af Miljøstyrelsens Teknologiliste. Her er det også muligt at downloade tidligere udgaver.

Teknologilisten er opdelt i flere sektioner efter teknologitype. Under de enkelte sektioner kan du se, hvilke teknologier der er optaget. For hver teknologi kan du finde oplysninger om teknologiproducenten, miljøeffekt på ammoniak og lugt, for hvilke(n) dyretype teknologien virker på mv. Det er også muligt at downloade den dokumentation som ligger bag optagelsen, hvor du kan læse mere om virkningen af teknologien og forslag til vilkår for kontrol og anvendelse af teknologien.

Har du spørgsmål om optagelse på Teknologilisten

ETA Danmark A/S
Göteborg Plads 1, 2150 Nordhavn

Har du spørgsmål til Teknologilisten generelt

Miljøstyrelsen | Erhverv

Forkortelser

MELT - Miljøstyrelsens udvalg for miljøeffektiv landbrugsteknologi 

VERA - Verification of Environmental Technologies for Agricultural Production

DANETV - Dansk Center for Verifikation af klima- og miljøteknologier

ETV - Environmental Technology Verification