Mink

Fodring

Staldindretning

Opbevaring/behandling af husdyrgødning

Gylleseparering

Overdækning

Udbringning af husdyrgødning

Nedfældning