Svovlsyrebehandling af kvæggylle

Teknologiblad

Svovlsyrebehandling af kvæggylle

Tekniske og økonomiske baggrundsnotater

Økonomiske forudsætninger for svovlsyrebehandling af kvæggylle