Reduceret tildeling af råprotein

Teknologiblad

Reduceret tildeling af råprotein til malkekøer

Tekniske og økonomiske baggrundsnotater

Baggrundsnotat til reduceret tildeling af råprotein til malkekøer