Malkekvæg

Fodring

Reduceret tildeling af råprotein

Staldindretning

Svovlsyrebehandling af kvæggylle

Skrabere

Faste drænede gulve

Opbevaring/behandling af husdyrgødning

Gylleseparering

Overdækning

Udbringning af husdyrgødning

Nedfældning