Teknologiblade for smågrise

Fodring

Benzoesyre

Råprotein i smågrisefoder

Fosfor i smågrisefoder

Staldindretning

Svovlsyrebehandling af smågrisegylle

Køling af gylle i svinestalde

Luftrensning

Opbevaring/behandling af husdyrgødning

Gylleseparering

Overdækning

Udbringning af husdyrgødning

Nedfældning