Svovlsyrebehandling af gylle

Teknologiblad

Svovlsyrebehandling af slagtesvinegylle

Teknisk og økonomisk baggrundsmateriale

Økonomiske beregningsforudsætninger - forsuring - slagtesvin