Nedfældning

Teknologiblade

Nedfældning i sort jord

Nedfældning i vinterafgrøder

Nedfældning i græsmarker

Tekniske og økonomiske baggrundsnotater

Økonomisk oversigt for nedfældet gylle

Økonomisk oversigt for gylleudbringning

Omkostninger ved sortjordsnedfældning

Omkostninger ved slangeudlægning

Omkostninger ved græsmarksnedfældning