Slagtesvin

Fodring

Råprotein i slagtesvinefoder

Fosfor i slagtesvinefoder

Staldindretning

Delvist fast gulv

Svovlsyrebehandling af gylle

Luftrensning

Køling af gylle i svinestalde

Opbevaring/behandling af husdyrgødning

Gylleseparering

Overdækning

Udbringning af husdyrgødning

Nedfældning