Opdateringer af Teknologiblade

Her kan du følge de ændringer og opdateringer, der er foretaget på Teknologibladene.

31. maj 2011

Teknologiblade om kemisk luftrensning, biologisk luftrensning, gyllekøling og svovlsyrebehandling for slagtesvin er offentliggjort i nye versioner. Derudover er teknologiblade om råprotein og fosfor i foder til hhv. slagtesvin, søer og smågrise offentliggjort.

29. april 2011

Teknologiblade om kemisk og biologisk luftrensning til hhv. søer og smågrise er offentliggjort i første version.

29. marts 2011

Teknologiblad om delvist fast gulv til slagtesvinestalde er offentliggjort i ny version 3.

28. marts 2011

Teknologiblad om reduceret tildeling af råprotein til malkekøer (AAT/PBV) er rettet mht. fejl i gødningsværdi (kr./DE).

26. januar 2011

Teknologiblad om køling af gylle i slagtesvinestalde er opdateret mht. nye drifts- og egenkontrolvilkår.

20. december 2010

Teknologiblade om forsuring af hhv. slagtesvinegylle og kvæggylle er opdateret mht. nye drifts- og egenkontrolvilkår.