Hvordan skal BREF-dokumentet anvendes af ansøger og kommuner?

Det er ansøger, som er ansvarlig for at undersøge og vurdere mulighederne for at anvende BAT. Ansøger skal i sin ansøgning om miljøgodkendelse redegøre for, om valget af teknologi bygger på BAT. For IPPC-husdyrbrug betyder det, at sådanne husdyrbrug som minimum skal orientere sig i BREF-dokumentet for intensiv fjerkræ og svineproduktion i forbindelse med udarbejdelsen af redegørelsen for ansøgers anvendelse af BAT.

BREF-dokumenterne kan på nogle punkter godt indeholde nyttig information for andre husdyrbrug – såsom store kvægbrug (husdyrgodkendelseslovens § 12) eller mellemstore husdyrbrug (husdyrgodkendelseslovens § 11). Disse husdyrbrug er dog ikke forpligtede til at orientere sig heri i forbindelse med en ansøgning om miljøgodkendelse.

Oplysningerne i BREF-dokumenterne skal lægges til grund ved kommuners behandling af ansøgninger om godkendelser. Dog indeholder BREF-dokumenterne ikke retligt bindende emissionsgrænseværdier men alene referenceinformation. Eftersom kommunerne også forventes at tage hensyn til blandt andet et anlægs tekniske karakteristika, kan BREF-dokumenterne ikke være det eneste grundlag for fastsættelse af emissionsgrænseværdier og andre godkendelsesvilkår.