BREF-dokumentets formål og indhold

Formålet med BREF-dokumenterne er blandt andet at sikre indsamling og udveksling af oplysninger på EU-plan om den bedste tilgængelige teknik for de enkelte industrielle aktiviteter omfattet af IPPC-direktivet. BREF-dokumenterne beskriver processer og forureningsniveauer samt identificerer de miljøpræstationer, der er opnåelige ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik for den pågældende virksomhedstype. BREF-dokumenterne kan dermed være et godt redskab for god-kendelsesmyndighederne ved udstedelsen af godkendelser. Derudover forventes ansøgere at slå op i de relevante dokumenter, når de udarbejder deres ansøgninger.

Læs mere om BREF-dokumentets opbygning samt hvordan et BREF-dokument bliver til.

Revision af BREF-dokumenter

Europa-Kommissionen har revideret EU's BREF-dokument for intensiv svine- og fjerkræproduktion. Du kan se det her.

Revisionen af BREF-dokumentet er baseret på en analyse af anvendte teknikker og teknologier i intensiv fjerkræ- og svineproduktion.