BREF-dokumentets formål og indhold

Formålet med BREF-dokumenterne er blandt andet at sikre indsamling og udveksling af oplysninger på EU-plan om den bedste tilgængelige teknik for de enkelte industrielle aktiviteter omfattet af IPPC-direktivet. BREF-dokumenterne beskriver processer og forureningsniveauer samt identificerer de miljøpræstationer, der er opnåelige ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik for den pågældende virksomhedstype. BREF-dokumenterne kan dermed være et godt redskab for god-kendelsesmyndighederne ved udstedelsen af godkendelser. Derudover forventes ansøgere at slå op i de relevante dokumenter, når de udarbejder deres ansøgninger.

Læs mere om BREF-dokumentets opbygning
samt hvordan et BREF-dokument bliver til .

Revision af BREF-dokumenter

Europa-Kommissionen har iværksat en revision af EU's BREF-dokument for intensive svine- og fjerkræproduktion. Du kan her følge med i revisionsprocessen af dette BREF-dokument .

Revisionen af BREF-dokumentet vil være baseret på en analyse af anvendte teknikker og teknologier i intensiv fjerkræ- og svineproduktion. Danmark er et af forgangslandene inden for miljøeffektiv landbrugsteknologi. Derfor er det også vigtigt, at danske interessenter, som er i besiddelse af relevant viden, tager aktivt del i denne proces. På den baggrund har Miljøministeriet derfor inviteret danske producenter af miljøeffektive landbrugsteknologier og det danske landbrugserhverv til at bidrage til denne proces med henblik på at sætte nogle tydelige danske fingeraftryk på det nye BREF-dokument for intensiv fjerkræ- og svineproduktion. Revisioner af BREF-dokumenter forventes at have en varighed af 2 1/2 - 3 år.