BREF-dokumenter

BREF-dokumenter ( BAT- Reference-dokument) udsendes af Europa-Kommissionen og angiver eksempler på, hvad der må betragtes som BAT inden for de industrielle aktiviteter, som er omfattet af IE-direktivet. For husdyrbrugs vedkommende drejer det sig om svin og fjerkræ omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 12. Læs her alt indholdet i BREF-dokumentet for store svine- og fjerkræbrug .

Herudover er der udarbejdet en række tværgående BREF-dokumenter , som i et vist omfang også kan være relevante for husdyrbrug.

BREF-dokumenterne findes kun på engelsk, men Europa-Kommissionen har tidligere oversat resuméet og vil fremover oversætte BAT-konklusioner til de officielle sprog, herunder dansk.

Links til sider om BREF:
BREF-dokumenters formål og indhold samt revision af BREF-dokumenter

Hvordan skal BREF-dokumentet anvendes af ansøger og kommuner?