Lovgrundlag

lovgrundlag_1170x400.png

For at beskytte miljøet i forbindelse med landbrugsdrift og husdyrhold er der gennem miljøreguleringen fastsat en række generelle regler som udspringer af EU direktiver og national lovgivning. Miljøstyrelsen er ansvarlig for miljøregulering af landbrugsdriften og husdyrproduktionen samt vejledning i fortolkning af lovgivningen. Kommunerne er myndighed for at sikre at reglerne overholdes og vejleder herom.