Vejledning Test

Landbrug

Husdyrgødningsbekendtgørelsen omfatter hovedsageligt regler om godkendelse af husdyrhold, indretning af stalde samt opbevaring og anvendelse af husdyrgødning.

Vejledningen har til formål at give kommunerne en rettesnor for hvornår og hvordan husdyrbrug skal godkendes.

Vejledningen er derfor primært rettet mod at vejlede de kommunale medarbejdere, der konkret skal stå for at behandle ansøgningerne om godkendelse,

Men samtidigt er dele af vejledningen også rettet mod at give landmanden og hans konsulenter et værktøj til udforme ansøgninger. Bl.a. til dette brug har vi sammen med amterne udformet dette screeningsværktøj