Oversigt over byggeblade

Husdyrgødningsbekendtgørelsen omfatter hovedsageligt regler om godkendelse af husdyrhold, indretning af stalde samt opbevaring og anvendelse af husdyrgødning.

Oversigt over byggeblade godkendt iht.
husdyrgødningsbekendtg. § 38

  1. Løsdriftstalde med dybstrøelse uden fast bund og afløb for ammekøer og ungdyr m.v.pdf; 36 Kb(gr.nr. 95.03-01 af august.1998 rev. juni 2009)
  2. Løsdriftstalde med dybstrøelse uden fast bund og afløb for FÅR og GEDER til mælke- og kødproduktion (gr.nr. 95.03-04 af 24.7.1998)
  3. Indretning og drift af udendørs sohold ( pdf; 285 Kb ) (gr.nr. 95.03-02 rev. dec. 2014 )
  4. Containere ( pdf; 77 Kb ) til opbevaring af fastgødning fra MINK M.V. – store kan anvendes til f.eks. hestegødning (gr.nr. 103.06-08 af august 1991 rev. januar 2004)
  5. Lagune - beklædt med polymermembran - til opbevaring af Kartoffelfrugtvand (gr.nr. 103.04-28 af oktober 1990)
  6. Laguner/jordbassin ( pdf; 203 Kb ) - beklædt med polymermembran - til opbevaring af Gylle (ark. nr. 103.04-30 rev. 3. oktober 2003)
  7. Produktion af økologiske slagtekyllinger ( pdf; 368 Kb )