Husdyr - byggeblade

Husdyrgødningsbekendtgørelsen omfatter hovedsageligt regler om godkendelse af husdyrhold, indretning af stalde samt opbevaring og anvendelse af husdyrgødning.

- Byggeblade og andre retningslinjer

For at gøre det lettere for landmanden at overholde husdyrgødningsbekendtgørelsen er der udarbejdet en række tekniske retningslinjer:

  • Landbrugets Byggeblade
  • Retningslinjer for fluebekæmpelse

Landbrugets Byggeblade  er en serie informationsblade med direkte anvisninger på landbrugsbyggeri. I tekst og tegninger gives anvisning på konstruktionsløsninger og driftsvejledninger. Byggebladene udgives af Landbrugets Rådgivningscenter og gælder ifølge Bygningsreglementet som dokumentation over for myndighederne.

Nogle af byggebladene er godkendt af Skov- og Naturstyrelsen og når de følges, kan der dispenseres fra reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen om indretning af stalde og opbevaring af husdyrgødning (bekendtgørelsens kapitel 3-8).

En anden type byggeblade er BAT-byggeblade (BAT = Best Available Techniques), som f.eks. beskriver den bedst tilgængelige teknologi til at begrænse forurening fra stalde eller lagre.

Der findes tekniske retningslinjer for f.eks.:

  • Gyllelaguner
  • Udendørs sohold
  • Containere til opbevaring af fast gødning

På pelsdyrfarme er der krav om at følge disse retningslinjer. På øvrige husdyrbrug kan der i nogle tilfælde stilles krav om at følge retningslinjerne.

Byggeblade der dispenserer for reglerne i kapitel 3-8 i husdyrgødningsbekendtgørelsen

Retningslinjer for fluebekæmpelse på pelsdyrfarme

Landbrugets byggeblade