Vejledning vedrørende sagsvurdering for lokale miljøeffekter

Landbrug

Husdyrgødningsbekendtgørelsen omfatter hovedsageligt regler om godkendelse af husdyrhold, indretning af stalde samt opbevaring og anvendelse af husdyrgødning.

På basis af den nyeste viden inden for området er modeller til spredning og afsætning af ammoniak fra husdyrbrug blevet opdateret. Samtidig er vejledningen til den kommunale sagsbehandling om vurdering af tab af ammoniak fra husdyrbrug blevet revideret i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Manual og vejledning vedrørende sagsvurdering for lokale miljøeffekter som følge af luftbåren kvælstof ved udvidelse og etablering af husdyrbrug erstattes således af vejledning fra Skov- og Naturstyrelsen om tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Der henvises derfor til materialet vedrørende husdyrloven