Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Husdyrgødningsbekendtgørelsen omfatter hovedsageligt regler om godkendelse af husdyrhold, indretning af stalde samt opbevaring og anvendelse af husdyrgødning.

Husdyrhold kræver, at der overholdes en række regler. De findes bl.a. i Husdyrgødningsbekendtgørelsen, som hovedsageligt omfatter regler om:

  • Godkendelse og placering af husdyrhold
  • Indretning af stalde og lagre til opbevaring af husdyrgødning
  • Opbevaring af husdyrgødning, ensilage og ludet halm
  • Anvendelse af husdyrgødning mm. incl. de såkaldte harmoniregler

Kommunerne fører tilsyn med de enkelte husdyrbrug og håndhæver bestemmelserne bortset fra harmonireglerne, som Plantedirektoratet kontrollerer. Hvert år indrapporterer kommunen resultatet af deres tilsyn til Miljøstyrelsen.

Gyllebarrierer

Med ændringerne af husdyrgødningsbekendtgørelsen den 15. februar 2011 skal visse gyllebeholdere, beliggende i nærheden af vandløb og søer, etablere beholderbarrierer, terrænændringer og beholderalarmer. Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning til brug for kommuner og landmænd.

Se Miljøstyrelsens vejledning til husdyrgødningsbekendtgørelsens krav om beholderbarrierer, terrænændringer og beholderalarmer her

Nedenfor kan downloades komprimerede GIS-data fra zip-filen, i formater til både ArcGIS og MapInfo.

Beholderdata.zip

Logbog for gyllebeholdere

For at lette landbrugerens arbejde er der udarbejdet vejledende materiale til administration af husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen har i februar 2014 udarbejdet en opdateret logbog. I logbogen finder du en vejledning og 3 skemaer:

  • Skema 1: Vurdering af overdækning
  • Skema 2: Aktiviteter i beholderen
  • Skema 3: Specielt for gylleforsuring

Her kan du se den logbog  (pdf), som skal føres for alle beholdere med flydende husdyrgødning uden fast overdækning.

Eksempel på anvendelse af skema 1 og 2  (pdf)

Notater

Vejledninger og fotobilag

Udgivelser

Redegørelse vedrørende udbringning af gylle på frossen jord 2014  (pdf)

Rapport og koncept vedrørende udvaskning fra markstakke

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4 1997: Godkendelse af husdyrbrug - 2. udg.  (pdf)

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3 1994: Tilsyn med landbrug  (pdf)