Byggeblade jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen

Miljøstyrelsen har jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 38 godkendt, at hvis man følger nærmere fastsatte krav i godkendte byggeblade, kan kravene i §§ 4-24 og 27-34 fraviges. Læs mere om betingelserne og find de godkendte byggeblade i vejledningen til husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 12.