Klaptilladelse for Energinet.dk

Tilladelse til klapning fra etablering af fundament til transformatorstation.Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen udløber den 2. august 2011.


Tilladelse til klapning af 5.000 m³ opgravningsmateriale fra etablering af fundament til transformatorstation i perioden 1. august 2011 - 30. oktober 2011.

Klapningen skal ske på 4.000 m² stor klapplads ca.1,2 km syd for positionen for transformatorplatformen. Energinet.dk har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven, overholder vilkårene.

Læs hele klaptilladelsen:
Klaptilladelse for Energinet.dk

Oversigtskort over placering af opgravningsområdet og klappladsen i Anholt Havvindmøllepark

Oversigtskort over placering af opgravningsområdet og klappladsen i Anholt Havvindmøllepark

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1*)

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen udløber den 2. august 2011. Tilladelsen er gældende til og med 30. oktober 2011,hvorefter den udløber.

1*) Tilladelsen er givet med hjemmel i havmiljølovens § 26, jf. bekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009 af lov om beskyttelse af havmiljøet.

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem

Se flere typiske spørgsmål og svar