Klaptilladelse for Energinet.dk

Tilladelse til klapning fra etablering af fundament til transformatorstation.Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen udløber den 2. august 2011.


Tilladelse til klapning af 5.000 m³ opgravningsmateriale fra etablering af fundament til transformatorstation i perioden 1. august 2011 - 30. oktober 2011.

Klapningen skal ske på 4.000 m² stor klapplads ca.1,2 km syd for positionen for transformatorplatformen. Energinet.dk har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven, overholder vilkårene.

Læs hele klaptilladelsen:
Klaptilladelse for Energinet.dk

Oversigtskort over placering af opgravningsområdet og klappladsen i Anholt Havvindmøllepark

Oversigtskort over placering af opgravningsområdet og klappladsen i Anholt Havvindmøllepark

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1*)

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen udløber den 2. august 2011. Tilladelsen er gældende til og med 30. oktober 2011,hvorefter den udløber.

1*) Tilladelsen er givet med hjemmel i havmiljølovens § 26, jf. bekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009 af lov om beskyttelse af havmiljøet.

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar