Klaptilladelse for Nykøbing Mors lystbådehavn

Miljøcenter Århus har givet klaptilladelsen for Nykøbing Mors lystbådehavn. Tilladelsen omfatter klapning af 10.000 m³ oprensningsmateriale over en femårig periode fra d. 26. Februar 2010 – 26. februar 2015. Klapningen må ikke foretages i perioden 1. april – 30. september.

Tilladelsen omfatter:
Tilladelse til klapning af 10.000 m³ oprensningsmateriale over en femårig periode fra d. 26. Februar 2010 – 26. februar 2015. Klapningen må ikke foretages i perioden 1. april – 30. september.

Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende ved Gyldendal. Nykøbing Mors lystbådehavn har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven overholder vilkårene. Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 11 .
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen udløber den 25.februar 2010. Tilladelsen er gældende til og med d. 26. februar 2015, hvorefter den udløber.

Klaptilladelse (PDF)

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar