Kystdirektoratet, sejlrenden mellem Vesterhavet og Esbjerg Havn: Klaptilladelse

Miljøcenter Odense har meddelt 5-årig tilladelse til klapning af alt 6,5 mio. m3 oprensningsmaterialer fra sejlrenden mellem Vesterhavet og Esbjerg Havn.

Der er efter bestemmelserne i havmiljøloven og bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 - om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) meddelt 5-årig tilladelse til klapning af alt 6,5 mio. m3 oprensningsmaterialer fra sejlrenden mellem Vesterhavet og Esbjerg Havn.

Klapningen af materialet skal foregå på klappladserne 2b og 3b samt Vådebjælke i Vesterhavet.

Afgørelsen kan af enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til Miljøklagenævnet inden den 2. marts 2009. Klager skal i givet fald indsendes gennem Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.

Se klaptilladelse .

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar