Kystdirektoratet, sejlrenden mellem Vesterhavet og Esbjerg Havn: Klaptilladelse

Miljøcenter Odense har meddelt 5-årig tilladelse til klapning af alt 6,5 mio. m3 oprensningsmaterialer fra sejlrenden mellem Vesterhavet og Esbjerg Havn.

Der er efter bestemmelserne i havmiljøloven og bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 - om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) meddelt 5-årig tilladelse til klapning af alt 6,5 mio. m3 oprensningsmaterialer fra sejlrenden mellem Vesterhavet og Esbjerg Havn.

Klapningen af materialet skal foregå på klappladserne 2b og 3b samt Vådebjælke i Vesterhavet.

Afgørelsen kan af enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til Miljøklagenævnet inden den 2. marts 2009. Klager skal i givet fald indsendes gennem Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.

Se klaptilladelse .

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar