Klaptilladelse Venø Havn

Miljøcenter Århus har meddelt Gyldendal Havn en 5-årig tilladelse til klapning af 5.000 m³ oprensningsmateriale i perioden 12. november 2009 – 12. november 2014, dog maksimalt 2.500 m³ pr. år. Materialet stammer fra oprensning af sejlrenden. Klapning må ikke foretages i perioden 1. april - 30. september. Klagefristen udløber den 11. november 2009

Miljøcenter Århus har meddelt Gyldendal Havn en 5-årig tilladelse til klapning af 5.000 m³ oprensningsmateriale i perioden 12. november 2009 – 12. november 2014, dog maksimalt 2.500 m³ pr. år. Materialet stammer fra oprensning af sejlrenden. Klapning må ikke foretages i perioden 1. april - 30. september. Klagefristen udløber den 11. november 2009

Klaptilladelse (PDF)

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar