Klaptilladelse Venø Havn

Miljøcenter Århus har meddelt Gyldendal Havn en 5-årig tilladelse til klapning af 5.000 m³ oprensningsmateriale i perioden 12. november 2009 – 12. november 2014, dog maksimalt 2.500 m³ pr. år. Materialet stammer fra oprensning af sejlrenden. Klapning må ikke foretages i perioden 1. april - 30. september. Klagefristen udløber den 11. november 2009

Miljøcenter Århus har meddelt Gyldendal Havn en 5-årig tilladelse til klapning af 5.000 m³ oprensningsmateriale i perioden 12. november 2009 – 12. november 2014, dog maksimalt 2.500 m³ pr. år. Materialet stammer fra oprensning af sejlrenden. Klapning må ikke foretages i perioden 1. april - 30. september. Klagefristen udløber den 11. november 2009

Klaptilladelse (PDF)