Klaptilladelse Thissinghuse Havn

Miljøcenter Århus har meddelt Thissighuse Havn en 5-årig tilladelse til klapning af 2.300 m³ oprensningsmateriale pr. år i perioden 7. januar 2010 – 7. januar 2015. Materialet stammer fra oprensning af havnebassinet. Klagefristen udløber den 6. januar 2009.

Miljøcenter Århus har meddelt Thissighuse Havn en 5-årig tilladelse til klapning af 2.300 m³ oprensningsmateriale pr. år i perioden 7. januar 2010 – 7. januar 2015. Materialet stammer fra oprensning af havnebassinet. Klagefristen udløber den 6. januar 2009.

Klaptilladelse (PDF)

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar