Klaptilladelse Thissinghuse Havn

Miljøcenter Århus har meddelt Thissighuse Havn en 5-årig tilladelse til klapning af 2.300 m³ oprensningsmateriale pr. år i perioden 7. januar 2010 – 7. januar 2015. Materialet stammer fra oprensning af havnebassinet. Klagefristen udløber den 6. januar 2009.

Miljøcenter Århus har meddelt Thissighuse Havn en 5-årig tilladelse til klapning af 2.300 m³ oprensningsmateriale pr. år i perioden 7. januar 2010 – 7. januar 2015. Materialet stammer fra oprensning af havnebassinet. Klagefristen udløber den 6. januar 2009.

Klaptilladelse (PDF)

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem

Se flere typiske spørgsmål og svar