Klaptilladelse Thissinghuse Havn

Miljøcenter Århus har meddelt Thissighuse Havn en 5-årig tilladelse til klapning af 2.300 m³ oprensningsmateriale pr. år i perioden 7. januar 2010 – 7. januar 2015. Materialet stammer fra oprensning af havnebassinet. Klagefristen udløber den 6. januar 2009.

Miljøcenter Århus har meddelt Thissighuse Havn en 5-årig tilladelse til klapning af 2.300 m³ oprensningsmateriale pr. år i perioden 7. januar 2010 – 7. januar 2015. Materialet stammer fra oprensning af havnebassinet. Klagefristen udløber den 6. januar 2009.

Klaptilladelse (PDF)