Klaptilladelse Ringkøbing Havn

Miljøcenter Århus har meddelt Ringkøbing Havn en 5-årig tilladelse til klapning af 2.500 m³ oprensningsmateriale pr. år i perioden 27. januar 2010– 27. januar 2015. Materialet stammer fra oprensning af sejlrenden til Ringkøbing Havn. Klagefristen udløber den 26. januar 2010.

Miljøcenter Århus har meddelt Ringkøbing Havn en 5-årig tilladelse til klapning af 2.500 m³ oprensningsmateriale pr. år i perioden 27. januar 2010– 27. januar 2015. Materialet stammer fra oprensning af sejlrenden til Ringkøbing Havn. Klagefristen udløber den 26. januar 2010.

Klaptilladelse (PDF)