Klaptilladelse Ringkøbing Havn

Miljøcenter Århus har meddelt Ringkøbing Havn en 5-årig tilladelse til klapning af 2.500 m³ oprensningsmateriale pr. år i perioden 27. januar 2010– 27. januar 2015. Materialet stammer fra oprensning af sejlrenden til Ringkøbing Havn. Klagefristen udløber den 26. januar 2010.

Miljøcenter Århus har meddelt Ringkøbing Havn en 5-årig tilladelse til klapning af 2.500 m³ oprensningsmateriale pr. år i perioden 27. januar 2010– 27. januar 2015. Materialet stammer fra oprensning af sejlrenden til Ringkøbing Havn. Klagefristen udløber den 26. januar 2010.

Klaptilladelse (PDF)

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar