Klaptilladelse Nordre Bådhavn

Klaptilladelse for Nordre Bådehavn, Aalborg. Tilladelsen omfatter: Tilladelse til klapning af 2.000 m³ oprensningsmateriale fra yderbassinerne i Nordre Bådehavn i perioden 21. januar 2010 – 21. januar 2011.  Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladserne beliggende i Aalborg Centralhavn Nordre Bådehavn har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven overholder vilkårene. Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen udløber den 20. januar 2011. Tilladelsen er gældende til og med 21. januar 2011, hvorefter den udløber.

Klaptilladelse (PDF)

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar