Klaptilladelse Kolby Kås Havn

Miljøcenter Århus har meddelt Kolby Kås Havn en 1-årig tilladelse til klapning af 700 m³ oprensningsmateriale i perioden 21. juli 2009 – 21. juli 2010. Materialet stammer fra oprensning af havnebassinerne. Klagefristen udløber den 20. juli 2009.

Miljøcenter Århus har meddelt Kolby Kås Havn en 1-årig tilladelse til klapning af 700 m³ oprensningsmateriale i perioden 21. juli 2009 – 21. juli 2010. Materialet stammer fra oprensning af havnebassinerne. Klagefristen udløber den 20. juli 2009.

Klaptilladelse (PDF)

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem

Se flere typiske spørgsmål og svar