Klaptilladelse Kolby Kås Havn

Miljøcenter Århus har meddelt Kolby Kås Havn en 1-årig tilladelse til klapning af 700 m³ oprensningsmateriale i perioden 21. juli 2009 – 21. juli 2010. Materialet stammer fra oprensning af havnebassinerne. Klagefristen udløber den 20. juli 2009.

Miljøcenter Århus har meddelt Kolby Kås Havn en 1-årig tilladelse til klapning af 700 m³ oprensningsmateriale i perioden 21. juli 2009 – 21. juli 2010. Materialet stammer fra oprensning af havnebassinerne. Klagefristen udløber den 20. juli 2009.

Klaptilladelse (PDF)