Klaptilladelse Hirtshals Havn

Miljøcenter Århus har meddelt Gyldendal Havn en 5-årig tilladelse til klapning af 700.000 m³ oprensningsmateriale pr. år i perioden 14. januar 2010 – 14. januar 2015. Materialet stammer fra oprensning af indsejlingssektoren til Hirtshals Havn. Klagefristen udløber den 13. januar 2010

Miljøcenter Århus har meddelt Gyldendal Havn en 5-årig tilladelse til klapning af 700.000 m³ oprensningsmateriale pr. år i perioden 14. januar 2010 – 14. januar 2015. Materialet stammer fra oprensning af indsejlingssektoren til Hirtshals Havn. Klagefristen udløber den 13. januar 2010.

Klaptilladelse (PDF)

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar