Klaptilladelse Hirtshals Havn

Miljøcenter Århus har meddelt Gyldendal Havn en 5-årig tilladelse til klapning af 700.000 m³ oprensningsmateriale pr. år i perioden 14. januar 2010 – 14. januar 2015. Materialet stammer fra oprensning af indsejlingssektoren til Hirtshals Havn. Klagefristen udløber den 13. januar 2010

Miljøcenter Århus har meddelt Gyldendal Havn en 5-årig tilladelse til klapning af 700.000 m³ oprensningsmateriale pr. år i perioden 14. januar 2010 – 14. januar 2015. Materialet stammer fra oprensning af indsejlingssektoren til Hirtshals Havn. Klagefristen udløber den 13. januar 2010.

Klaptilladelse (PDF)

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar