Klaptilladelse for Gjøl Havn 3.000 m³

Tilladelsen omfatter: Tilladelse til klapning af 3.000 m³ oprensningsmateriale pr. år i perioden 6. januar 2010 – 5. januar 2015. Klagefristen udløber den 6. januar 2010.

Klaptilladelse for: Jammerbugt Kommune, Gjøl Havn.

Tilladelsen omfatter:
Tilladelse til klapning af 3.000 m³ oprensningsmateriale pr. år i perioden 6. januar 2010 – 5. januar 2015.
Oprensningen ved indsejlingen til Gjøl Havn skal ske efter nærmere angivne vilkår ligesom klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende ved Aalborg Centralhavn. Jammerbugt Kommune har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven overholder vilkårene.

Tilladelsen er givet på en række nærme angivne vilkår j. fr. afsnit 1 1 .

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen udløber den 6. januar 2010.

Klaptilladelse (PDF)

 

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar