Klaptilladelse Anholt Havn

Miljøcenter Århus har meddelt Gyldendal Havn en 5-årig tilladelse til klapning af 10.000 m³ oprensningsmateriale pr. år i perioden 4. november 2009 – 4. november 2014. Materialet stammer fra oprensning af indsejlingen til Anholt Havn. Klagefristen udløber den 3. november 2009

Miljøcenter Århus har meddelt Gyldendal Havn en 5-årig tilladelse til klapning af 10.000 m³ oprensningsmateriale pr. år i perioden 4. november 2009 – 4. november 2014. Materialet stammer fra oprensning af indsejlingen til Anholt Havn. Klagefristen udløber den 3. november 2009

Klaptilladelse (PDF)

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar