Klaptilladelse Anholt Havn

Miljøcenter Århus har meddelt Gyldendal Havn en 5-årig tilladelse til klapning af 10.000 m³ oprensningsmateriale pr. år i perioden 4. november 2009 – 4. november 2014. Materialet stammer fra oprensning af indsejlingen til Anholt Havn. Klagefristen udløber den 3. november 2009

Miljøcenter Århus har meddelt Gyldendal Havn en 5-årig tilladelse til klapning af 10.000 m³ oprensningsmateriale pr. år i perioden 4. november 2009 – 4. november 2014. Materialet stammer fra oprensning af indsejlingen til Anholt Havn. Klagefristen udløber den 3. november 2009

Klaptilladelse (PDF)