Hjortø Havn: Klaptilladelse

Miljøcenter Odense har meddelt 5-årig tilladelse til klapning af 50 m3 oprensningsmateriale pr. år fra indsejlingen til Hjortø Havn.

Der er efter bestemmelserne i havmiljøloven og bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 - om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) meddelt 5-årig tilladelse til klapning af 50 m3 oprensningsmateriale per år fra indsejlingen til Hjortø Havn.

Afgørelsen kan af enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til Miljøklagenævnet inden den 2. marts 2009. Klager skal i givet fald indsendes gennem Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.

Se Klaptilladelse .

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar