Klaptilladelse for Gjøl Havn 1.500 m³

Tilladelsen omfatter: Tilladelse til klapning af 1.500 m³ oprensningsmateriale 6. januar 2010 – 5. januar 2011. Klagefristen udløber den 6. januar 2010.

Klaptilladelse for: Gjøl Havn


Tilladelsen omfatter:
Tilladelse til klapning af 1.500 m³ oprensningsmateriale 6. januar 2010 – 5. januar 2011. Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende ved Aalborg Centralhavn. Jammerbugt Kommune har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven overholder vilkårene.


Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 11. Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen udløber den 6. januar 2010.

Klaptilladelse (PDF)

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar