Klaptilladelse Bøjden Færgehavn

17.12.2008. Der er efter bestemmelserne i havmiljøloven og bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 - om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) meddelt tilladelse til klapning

17.12.2008
Der er efter bestemmelserne i havmiljøloven og bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 - om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) meddelt tilladelse til klapning af 2.500 m3 uddybningsmaterialer fra Bøjden Færgehavn .

Klapning af materialerne skal foregå på klapplads ved Torø Banke i Lillebælt.

Afgørelsen kan af enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til Miljøklagenævnet inden den 15. januar 2009. Klager skal i givet fald indsendes gennem Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.

Yderligere information kan indhentes ved henvendelse på tlf. 7254-8429.

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar