Klaptilladelse for Nykøbing Mors Havn og Limfjords Kompagniet

30.5.2008. Miljøcenter Århus har meddelt Morsø Kommune en femårig tilladelse til klapning.

30.5.2008
Miljøcenter Århus har meddelt Morsø Kommune en femårig tilladelse til klapning (dumpning) af 4.000 m³ pr. år oprensningsmateriale. Materialet stammer fra sejlrenden til Nykøbing Mors Havn og Limfjords Kompagniet.

Læs hele klaptilladelsen:

Klapningen skal ske på klapplads I Sallingsund afgrænset af nedenstående positioner (WGS-84):

56° 45, 27' N - 08° 51, 52' E
56° 45, 27' N - 08° 51, 75' E
56° 45, 07' N - 08° 51, 67' E
56° 45, 07' N - 08° 51, 42' E

Tilladelsen er givet i henhold til Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

Tilladelsen kan i henhold til havmiljøloven påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen er 4 uger fra annonceringstidspunktet og udløber den 27. juni 2008.

En eventuel klage skal sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
(j.nr. AAR-421-00090).

Yderligere oplysninger fås hos:
Havkontoret
Christian A. Jensen

tlf. 7254 8211

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar