Klaptilladelse Strandby Fiskerihavn

19.12.2008. Miljøcenter Århus har givet klaptilladelse til Strandby Fiskerihavn

19.12.2008
I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning).

Tilladelsen omfatter:

A)
Tilladelse til klapning af 40.000 m³ oprensning- og uddybningsmateriale fra Strandby Fiskerihavn.
Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende i Ålbæk Bugt.
Klappladsen, der må benyttes, er afgrænset af positionerne (WGS-84):
57° 36, 97' N  10° 30, 92' E
57° 36, 97' N  10° 31, 92' E
57° 36, 47' N  10° 31, 92' E
57° 36, 47' N  10° 30, 92' E

B)
Tilladelse til klapning af 35.500 m³ oprensnings- og uddybningssmateria-le til klapning internt i Strandby Havn.

Annonceres i Lokalavisen Frederikshavn den 27. december 2008. Klagefristen udløber den 26. januar 2009. Tilladelsen er gældende til og med 31. december 2009.

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar