Klaptilladelse Strandby Fiskerihavn

19.12.2008. Miljøcenter Århus har givet klaptilladelse til Strandby Fiskerihavn

19.12.2008
I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning).

Tilladelsen omfatter:

A)
Tilladelse til klapning af 40.000 m³ oprensning- og uddybningsmateriale fra Strandby Fiskerihavn.
Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende i Ålbæk Bugt.
Klappladsen, der må benyttes, er afgrænset af positionerne (WGS-84):
57° 36, 97' N  10° 30, 92' E
57° 36, 97' N  10° 31, 92' E
57° 36, 47' N  10° 31, 92' E
57° 36, 47' N  10° 30, 92' E

B)
Tilladelse til klapning af 35.500 m³ oprensnings- og uddybningssmateria-le til klapning internt i Strandby Havn.

Annonceres i Lokalavisen Frederikshavn den 27. december 2008. Klagefristen udløber den 26. januar 2009. Tilladelsen er gældende til og med 31. december 2009.

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar