Klaptilladelse Lindholm Havn

1.12.2008. Tilladelse til klapning af 5000 m3 uddybningsmateriale i forbindelse med etablering af en ny kaj i Nyborg Havn ved Lindholm terminalen.

1.12.2008
Der er efter bestemmelserne i havmiljøloven og bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 - om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) meddelt tilladelse til klapning af 5000 m3 uddybningsmateriale i forbindelse med etablering af en ny kaj i Nyborg Havn ved Lindholm terminalen.

Klapningen af materialet skal foregå på klapplads nordvest for Vresen.

Afgørelsen kan af enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til Miljøklagenævnet inden den 7. januar 2009. Klager skal i givet fald indsendes gennem Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.

Yderligere information kan indhentes ved henvendelse på tlf. 7254 8461.

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar