Klaptilladelse Lindholm Havn

1.12.2008. Tilladelse til klapning af 5000 m3 uddybningsmateriale i forbindelse med etablering af en ny kaj i Nyborg Havn ved Lindholm terminalen.

1.12.2008
Der er efter bestemmelserne i havmiljøloven og bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 - om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) meddelt tilladelse til klapning af 5000 m3 uddybningsmateriale i forbindelse med etablering af en ny kaj i Nyborg Havn ved Lindholm terminalen.

Klapningen af materialet skal foregå på klapplads nordvest for Vresen.

Afgørelsen kan af enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til Miljøklagenævnet inden den 7. januar 2009. Klager skal i givet fald indsendes gennem Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.

Yderligere information kan indhentes ved henvendelse på tlf. 7254 8461.

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar