Klaptilladelse Kystdirektoratet - Thyborøn Havn

4.12.2008. Miljøcenter Århus har meddelt Thyborøn Havn en femårig tilladelse til klapning (dumpning) af i alt 30.000 m³ oprensningsmateriale.

4.12.2008
Miljøcenter Århus har meddelt Thyborøn Havn en femårig tilladelse til klapning (dumpning) af i alt 30.000 m³ oprensningsmateriale. Materialet stammer fra området langs Limfjordskaj.

Klaptilladelse Kystdirektoratet - Thyborøn Havn

Klapningen skal ske på klapplads ved Gåseholm afgrænset af nedenstående positioner (WGS-84):

56° 40, 8708' N  08° 14, 2153' E
56° 40, 7575' N  08° 14, 2688' E
56° 40, 6045' N  08° 14, 6513' E
56° 40, 6518' N  08° 14, 7311' E
56° 40, 7737' N  08° 14, 5372' E
56° 40, 9821' N  08° 14, 7168' E
56° 41, 0936' N  08° 14, 5625' E

Tilladelsen er givet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

Tilladelsen kan i henhold til havmiljøloven påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen er 4 uger fra annonceringstidspunktet og udløber den 5. januar 2009.
En eventuel klage skal sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
(j. nr. AAR-421-00023)
Yderligere oplysninger fås hos:
Havkontoret
Christian A. Jensen

tlf. 7254 8211

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar