Klaptilladelse Kystdirektoratet - Thyborøn Havn

4.12.2008. Miljøcenter Århus har meddelt Thyborøn Havn en femårig tilladelse til klapning (dumpning) af i alt 30.000 m³ oprensningsmateriale.

4.12.2008
Miljøcenter Århus har meddelt Thyborøn Havn en femårig tilladelse til klapning (dumpning) af i alt 30.000 m³ oprensningsmateriale. Materialet stammer fra området langs Limfjordskaj.

Klaptilladelse Kystdirektoratet - Thyborøn Havn

Klapningen skal ske på klapplads ved Gåseholm afgrænset af nedenstående positioner (WGS-84):

56° 40, 8708' N  08° 14, 2153' E
56° 40, 7575' N  08° 14, 2688' E
56° 40, 6045' N  08° 14, 6513' E
56° 40, 6518' N  08° 14, 7311' E
56° 40, 7737' N  08° 14, 5372' E
56° 40, 9821' N  08° 14, 7168' E
56° 41, 0936' N  08° 14, 5625' E

Tilladelsen er givet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

Tilladelsen kan i henhold til havmiljøloven påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen er 4 uger fra annonceringstidspunktet og udløber den 5. januar 2009.
En eventuel klage skal sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
(j. nr. AAR-421-00023)
Yderligere oplysninger fås hos:
Havkontoret
Christian A. Jensen

tlf. 7254 8211

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem

Se flere typiske spørgsmål og svar